Amaleta's Direct - She Taught Me How To Yodel

Förorenade tomter

Posted Aug. 30, 2014, 1:50 a.m. By amaleta Tags: Industri

Många gamla industritomter är förorenade av gammalt avfall som man många gånger inte ser men som man måste mäta med mätinstrument. Om detta är fallet så kan man behöva göra en industrisanering för att på det sättet lyckas få upp en säker och ren grund. I vissa fall kan man behöva göra saneringen flera gånger om för att det ska bli helt sanerat och rent så man ser att detta kan innebära en stor kostnad för en del privatpersoner men även företag som väljer att inrätta sina faciliteter på dessa marker.